Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tính trữ lượng mỏ sa khoáng tổng hợp ven biển Thuận An, Thừa Thiên Huế

Thông tin chi tiết

Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

13

Tỉ lệ

1/5000; 1/2000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1995-1997

File tài liệu

Liên kết dữ liệu