1. Đánh giá tiềm năng và biến động tài nguyên hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Vien tai nguyen moi truong bien)
 2. Đặc điểm phân bố và biến động các yếu tố hóa học - môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ (Vien tai nguyen va moi truong bien, trung tam dong luc va moi turong bien)
 3. Đánh giá nguồn lợi sinh vật và hiện trạng môi trường quanh đảo Trường Sa (Vien nghien cuu hai san)
 4. Đánh giá khả năng nguồn lợi đặc sản (mực, tôm vỏ) ở vùng biển sâu, đề xuất phương hướng và biện pháp khai thác (Vien nghien cuu hai san)
 5. Đặc điểm nguồn lợi cá tầng đáy ở biển Việt Nam (Vien nghien cuu hai sai)
 6. Đánh giá nguồn lợi cá tầng đáy vùng biển quần đảo Trường Sa (CT Bien Dong) (Vien nghien cuu hai san)
 7. Đánh giá nguồn lợi cá tầng đáy vùng biển quần đảo Trường Sa (Vien nghien cuu hai san)
 8. Đánh giá nguồn lợi cá vùng biển quần đảo Trường Sa (Vien nghien cuu hai san)
 9. Đánh giá nguồn lợi cá đáy và gần đáy vùng biển quần đảo Trường sa (Vien nghien cuu hai san)
 10. Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Tỉnh Thừa Thiên Huế) (Bo khoa hoc va cong nghe)
 11. Đặc điểm khí hậu - thủy văn hệ thống đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Bo khoa hoc va cong nghe)
 12. Đặc điểm sinh học có liên quan đến khai thác cá ngừ đại dương (Vien nghien cuu hai san)
 13. Đánh giá tổng quan tài nguyên và môi trường, đề xuất hướng giải quản lý hệ thống đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam (Viện tài nguyên và môi trường biển)
 14. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con ở vùng ven bờ Đông Tây Nam Bộ. (Vien nghien cuu hai san)
 15. Đánh giá hiện trạng môi trường huyện đảo Phú Quý (Phong tai chinh huyen dao phu quy)
 16. Đánh giá tổng kết tài liệu điều tra cơ bản về DKTN&TN phi sinh vật biển nóng ven bờ Thừa Thiên Huế (Trung tâm địa chất khoáng sản biển)
 17. Đánh giá diễn biến môi trường và chất lượng trầm tích hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế) (Vien tai nguyen va moi truong bien)
 18. Đặc điểm địa hình, địa mạo đáy biển vịnh bắc bộ Việt Nam (Cuc dia chat va khoang san Viet Nam)
 19. Đặc điểm địa chất - địa mạo hệ thống đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Bo khoa hoc va cong nghe)
 20. Danh mục công trình nghiên cứu khoa học (Viện địa chất)
 21. Đánh giá khả năng thiệt hại của vùng ven bờ biển dâng (Ban lien chinh phu ve bien doi khi hau)
 22. Đánh giá các đặc trưng mực nước và sóng biển cực trị để xác lập cư sở khoa học tính toán cao trình đỉnh đê, tính cáo cao trình đê biển (Vien khoa hoc thuy loi mien nam)
 23. Công trình ngăn sông lớn vùng ven biển (Vien khoa thuy loi Viet Nam)
 24. Đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước 1977-2000 (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia)
 25. Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiên cứu hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường vịnh Diễn Châu tỷ lệ 1:200.000 (Cục địa chất khoáng sản Việt Nam)
 26. Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiên cứu hệ thống bản đồ vào báo cáo thuyết minh tài nghuyên môi trường vịnh Đà Nẵng tỷ lệ 1:200.000 (Cục địa chất khoáng sản Việt Nam)
 27. Báo cáo tổng kết chuyên đề địa chất biển (tỷ lệ điều tra 1 /500.000 ) (Liên đoàn địa chất biển)
 28. Báo cáo tổng kết chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà Nước ( 1977 - 2000) tập 4 (Bộ khoa học công nghệ và môi trường)
 29. Báo cáo tổng hợp các đề tài thuộc chương trình biển 48B ( 1986 - 1990) (Trương trình biển 48B)
 30. Báo cáo tổng hợp các đè tài của chương trình biển Thuận Hải - Minh Hải phần 3 (Chương trình biển Thuận Hải - Minh Hải phần 3)
 31. Báo cáo tổng hợp các đề tài của chương trình biển KT. 03 Phần 3 (Chương trình biển KT. 03 Phần 3)
 32. Báo cáo tổng hợp các đề tài của chương trình biển KHCN - 06 phần 3 (Chương trình biển KHCN - 06 phần 3)
 33. Báo cáo tổng hợp các đề tài của chương trình biển 48.06 phần 3 (Chương trình biển 48.06.01 phần 3)
 34. Báo cáo tổng hợp các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà Nước (1977 - 2000) tập 5 (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)
 35. Báo cáo tổng hợp các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà Nước ( 1977 - 2000 ) tập 1 (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)
 36. Báo cáo tổng hợp các chương trình điều tr nghiên cứu cấp Nhà Nước (1977 - 2000) tập 3 (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)
 37. Báo cáo tổng hợp các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà Nước ( 1977 - 2000 ) tập 2 (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)
 38. Báo cáo tổng hợp kết quả chuyên đề nghiên cứu hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường vịnh Tiên Yên - Hà Côi (Cục địa chất khoáng sản Việt Nam)
 39. Báo cáo tóm tắt quy hoạch tuyến đe biển , đe ngăn mặn cửa sông (Viện khoa học thuỷ lợi miền nam)
 40. Báo cáo tốm tắt nghiên cứu dữ liệu phòng chống sạt lở bờ sông , bờ biển (Bộ khoa học công nghệ và môi trường)
 41. Báo cáo tóm tắt hội nghị khoa học Biển Đông 2002 (Viện hải dương học)
 42. Báo cáo tập số liệu khai thác thí nghiệm trên biển (viện nghiên cứu hải sản)
 43. Báo cáo nhanh chuyên đề khí tượng thuỷ văn, điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vịnh bắc bộ (Trung tâm khí tượng thuỷ văn biển)
 44. Báo cáo khoa học đề tài , điều tra nghiên cứu rặng san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ hòn Chảo đến nam đèo Hải Vân và bản đảo Sơn Trà (Viện hải dương học)
 45. Báo báo kết quả khảo sát địa chấn khu vực vịnh Bắc Bộ tháng 4 năm 2003 (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)
 46. Báo cáo kết quả của dự án nghiên cứu - bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)
 47. Báo cáo đặc điểm địa hình địa mạo đáy biển vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1 - 500000 (Cục địa chất khoáng sản Việt Nam)
 48. Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả môi trường kinh tế - xã hội vào môi trường sinh thái (Viện khoa học thuỷ lợi miền nam)
 49. Báo cáo chuyên đề xác định các kế hoạch hành động ưu tiên tiền khả thi trong quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 50. Báo cáo chuyên đề xác định tầm nhìn chiến lược cho quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 51. Báo cáo chuyên đề xác định hướng chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 52. Báo cáo chuyên đề xác định các vấn đề/ lĩnh vực ưu tiên quản lý trong kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 53. Báo cáo chuyên đề về vai trò của cộng đồng địa phương trong việc quản lý vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 54. Báo cáo chuyên đề tổng quan về sinh thái và môi trường vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 55. Báo cáo chuyên đề tổng quan về các nguyên tắc phân vùng chức năng sử dụng vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 56. Báo cáo chuyên đề tính chỉ số bền vững cho vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 57. Báo cáo chuyên đề thử đánh giá năng lực tải môi trường vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 58. Báo cáo chuyên đề phân tích thể chế và chính sách liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 59. Báo cáo chuyên đề mục đích sử dụng lãnh thổ vùng bờ vịnh Hạ long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 60. Boá cáo chuyên đề kiến nghị quản lý, khai thác phát triển tổng hợp đa mục đích các vũng vịnh Việt Nam (Cục địa chất khoáng sản Việt Nam)
 61. Báo cáo chuyên đề hệ thống tư liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguên môi trường , kinh tế - xã hội các vùng vịnh Việt Nam , các giải pháp phát triển bền vững (Cục địa chất khoáng sản Việt Nam)
 62. Báo cáo chuyên đề hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường vinh Cam Ranh tỷ lệ 1 - 50000 (Cục địa chất khoáng sản Việt Nam)
 63. Báo cáo chuyên đề đề xuất các giải pháp chính trong kế hoạch thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 64. Báo cáo chuyên đề đánh giá môi trường tổng thể vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 65. Báo cáo chuyên đề đánh giá chi phí - lợi ích mở rộng theo 03 tuyến vùng bờ Hạ Long - Quảng Ninh (Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản)
 66. Báo cáo chuyến công tác tháng 7 -8 năm 2006 tại Nha Trang (viện nghiên cứu hải sản)
 67. Báo cáo bản vẽ thiết kế các mẫu câu vàng , câu tay , chà (thả ở độ sâu lớn) (Bộ Thuỷ Sản)
 68. Báo cáo kết quả điều tra khảo sát hiện trạng đê biển đe cửa sông ngăn mặn và điều tra khảo sát thu thập tài liệu cơ bản (Viện khoa học thuỷ lợi)
 69. Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ Hà Tiên - Cà Mau (Trung Tâm Địa Chất)
 70. Comparative study of access-chanel alternatives (Socialist repup=blic of VietNam Ministry of transportation and communications)
 71. Coastal engineering (Delft University of Technology)
 72. Báo cáo Chuyến nghiên cứu thí nghiệm câu vàng kết hợp chụp mực trên tàu KH9071BTS (từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2005) (Viện Nghiên cứu Hải sản)
 73. Chế độ nhiệt - muối và dòng chảy vùng biển Quần đảo Trường Sa (Bộ Thủy sản)
 74. Báo cáo tổng hợp Các tài liệu về thiết bị thoát rùa thoát cá con (Bộ Thủy sản)
 75. Các mô hình tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao đang được sử dụng trong nghề câu tay tại Philippin (Bộ Thủy sản)
 76. Beach Survey Hue (VietNam.VA Project)
 77. Báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài khoa học Xác định địa chất - địa mạo, xây dựng phương án mở luồng vào một số đảo sản hô (Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia)
 78. Báo cáo tổng kết địa chất tầng nông, địa mạo, trầm tích tầng mặt và địa hóa môi trường Vịnh Bắc Bộ (Liên đoàn Địa chất biển)
 79. Báo cáo tổng kết chuyên đề Khí tượng thủy văn biển (Trung tâm Khí tượng thủy văn biển)
 80. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài Xây dựng vườn rau gia đình trên cát, góp phần tự túc rau xanh cho nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Sở Khoa học và Công nghệ Bình)
 81. Báo cáo kết quả khảo sát Tài nguyên sinh vật biển Vịnh Bắc Bộ năm 2003-2004 (Bộ Khoa học và Công nghệ)
 82. Báo cáo kết quả thu thập, phân tích số liệu hóa học - Môi trường nước biển Vịnh Bắc Bộ từ 1960 đến nay (Chương trình Nghiên cứu KHCN Biển KC-09)
 83. Báo cáo hoạt động và kết quả thực hiện đề tài Bảo tồn thiên nhiên biển (Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia)
 84. Báo cáo ứng dụng kết quả nghiên cứu để thiết kế xây dựng đê biển Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng (Viện Khoa học và Thủy lợi Miền Nam)
 85. Báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng)
 86. Báo cáo tổng kết Nghiên cứu động thái môi trường đầm phá ven bờ Miền Trung Việt Nam làm cơ sở lựa chọn phương án quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ)
 87. Báo cáo tổng kết đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa (Bộ Thủy sản)
 88. Báo cáo tổng kết quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh (Bộ Thủy sản)
 89. Báo cáo tổng kết Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Miền Trung và Đông Nam Bộ (Bộ Thủy sản)
 90. Báo cáo kêt quả nghiên cứu chế độ nhiệt, mặn vùng biển khơi Vịnh Bắc Bộ (Bộ Thủy sản)
 91. Báo cáo tổng kết hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường Vịnh Phan Thiết (Bộ Khoa học Công nghệ)
 92. Báo cáo tổng kết hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường Vịnh Vân Phong (Bộ Khoa học Công nghệ)
 93. Báo cáo tổng kết hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường Vịnh Rạch Giá (Bộ Khoa học Công nghệ)
 94. Báo cáo tổng kết hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường Vịnh Quan Lạn (Bộ Khoa học và Công nghệ)
 95. Báo cáo tổng kết chuyên đề khí tượng thủy văn biển (Trung tâm khí tượng thủy văn biển)
 96. Điểu tra tổng hợp nguồn lợi sinh vật biển quần đảo Trường Sa. (Bộ NNPTNT)
 97. Hiện trạng và diễn biến tài nguyên sinh vật hệ đầm phá Tam Giang- TTHue (Bộ NNPTNT)
 98. Hiện trang và diễn biến chất lượng môi trường hệ đầm phá Tam Giang - Cầu hai (Bộ NNPTNT)
 99. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá-cá con và ấu trùng tôm-tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ. (Bộ NNPTNT)
 100. Hiện trạng và nguồn lợi sinh vật đáy biển quần đảo Trường Sa (Bộ NNPTNT)
 101. Hiện trạng môi trường ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ. (Bộ NNPTNT)
 102. Đánh gái nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quanh đảo Trường Sa. (Bộ NNPTNT)
 103. Hồ sơ tóm tắt khu bảo tồn biển Cu lao Cau (Bộ NNPTNT)
 104. Hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ VN (Bộ NNPTNT)
 105. Hệ sinh thái rạn san hô miền Nam VN (Bộ NNPTNT)
 106. Hệ sinh thái rạn san hô miền Bắc VN (Bô KHCN)
 107. Hôi thảo khoa học lần thứ III về khí tượng thủy văn biển (Bô KHCN)
 108. Động vật da gai vịnh Bắc Bộ (Bô KHCN)
 109. Đánh giá sự biến động các yếu tố độ ẩm, mưa, thủy triều và mực nước vịnh Bắc Bộ hơn 40 năm qua 1960-2002 (Bộ NNPTNT)
 110. Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường biển vịnh Bắc bộ (Bô KHCN)
 111. Điểu tra điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường biển vịnh Bắc Bộ (Bô KHCN)
 112. Điều tra nguồn lợi yến xào ven biển tỉnh Phú Yên (Bộ NNPTNT)
 113. Điểu tra hiện trạng phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững (Bộ NNPTNT)
 114. Điều kiện tự nhiên có định hướng vùng biển ven bờ miền Trung. (Bô KHCN)
 115. Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên tài nguyên và môi trường vịnh Bắc Bộ (Bộ NNPTNT)
 116. Điều tra nghiên cứu quy hoạch baỏ vệ thổ cư, môi trường và khai thác tiềm năng nông ngư nghiệp khu vực Cửa Đại - Hội an (Bộ NNPTNT)
 117. Báo cáo chuyên đề khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con và một số yếu tố môi trường chính ở vùng ven biển đông tây nam bộ (Viện nghiên cứu hải sản)
 118. Báo cáo kết quả thử nghiệm thiết bị thoát cá con cho nghề lưới kéo đơn tại vùng biển vũng tàu năm 2004 (Viện nghiên cứu hải sản)
 119. Báo cáo kết quả thử nghiệm thiết bị thoát cá con cho nghề lưới kéo đơn tại vùng biển vũng tàu năm 2003 (Viện nghiên cứu hải sản)
 120. Báo cáo chuyến đi kết quả khảo sát trên tàu cá ngừ đại dương KH93717TS từ tháng 11 đến tháng 7/200612 (Viện nghiên cứu hải sản)
 121. Báo cáo kết quả chuyến thử nghiệm câu tay cá ngừ đại dương quanh chà kết hợp câu vàng tại vùng biển Đông Nam Bộ (Viện nghiên cứu hải sản)
 122. Báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác cá ngừ đại dương quanh các chà rạo thả ở độ sâu lớn (Viện nghiên cứu hải sản)
 123. Báo cáo kết quả nghiên cứu chất lượng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa (Viện nghiên cứu hải sản)
 124. Báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu chất lượng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa (2001-2003) (Viện nghiên cứu hải sản)
 125. Báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu cải tiến công nghệ khai thác có ngừ đại dương bằng công nghệ câu vàng (viện nghiên cứu hải sản)
 126. Báo cáo chuyến đi kết quản khảo sát trên tàu cá ngừ đại dương KH96643TS từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2006 (Viện nghiên cứu hải sản)
 127. Kết quả khai thác thừ nghiệm trên biển (Viện nghiên cứu hải sản)
 128. Báo cáo chuyến đi kết quả khảo sát trên tàu cá ngừ đại dương KH95543TS từ tháng 6 đến tháng 7/2006 (Viện nghiên cứu hải sản)
 129. Kết quả khảo sát khí tượng thủy văn khu vực biển Hà Nam Ninh tháng 1 năm 1990 (Trung tâm khí tượng thủy văn biển)
 130. Báo cáo chuyến đi kết quả khai thác thử nghiệm câu vàng cá ngừ đại dương trên tàu BĐ 7199 TS (Viện nghiên cứu hải sản)
 131. Kết quả điều tra khảo sát nguồn lợi cá vùng quần đảo trường sa (Viện nghiên cứu hải sản)
 132. Báo cáo chuyến đi kết quản chuyển biến thử nghiệm khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu vàng (Viện nghiên cứu hải sản)
 133. Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm thiết bị thoát rùa biển tại vùng biển Hà Tiên - Kiên Giang (Viện nghiên cứu hải sản)
 134. Kết quả bước đầu về nghiên cứu chiết suất Amoebocyte Lysate từ Sam Tachypleus Tridentatus Vùng biển Khánh hòa (Sơ khoa học và công nghệ môi trường Khánh Hòa)
 135. Hướng dẫn thiết kế đê biển, và ngăn mặn cửa sông Nam Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 136. Hướng dẫn công nghệ thi công đê biển, đê ngăn mặn cửa sông Nam Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 137. Hợp tác Việt nam - Italia Nghiên cứu môi trường đầm phám ven bờ miền Trung Việt nam: Kết quả bước đầu và gợi mở (Bộ khoa học và công nghệ)
 138. Đề tài Hợp tác nghiên cứu Việt - Trung về dự báo sóng biển và nước dâng do bão bằng phương pháp số (Bộ TN & MT)
 139. Hoàn thiện đánh giá trữ lượng cá biển việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 140. Báo cáo chuyên đề Hóa học - Môi trường nước biển vịnh bắc bộ (Bộ khoa học và công nghệ)