1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 2. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 3. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 4. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 5. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 6. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 7. Thông tấn xã Việt Nam
 8. Đài Tiếng nói Việt Nam
 9. Đài Truyền hình Việt Nam
 10. Ủy ban Dân tộc
 11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 12. Thanh tra Chính phủ
 13. Văn phòng Chính phủ
 14. Bộ Tài nguyên và Môi trường
 15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 16. Bộ Khoa học và Công nghệ
 17. Bộ Y tế
 18. Bộ Nội vụ
 19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 20. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 21. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 22. Bộ Thông tin và Truyền thông
 23. Bộ Xây dựng
 24. Bộ Giao thông vận tải
 25. Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
 26. Bộ Công Thương
 27. Bộ Tài chính
 28. Bộ Tư pháp
 29. Bộ Ngoại giao
 30. Bộ Công an
 31. Bộ Quốc phòng