Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thăm dò sa khoáng Ilmenit ven biển Hà Tĩnh

Thông tin chi tiết

Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

19

Tỉ lệ

1/5000; 1/2000; 1/1000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1994-1996

File tài liệu

Liên kết dữ liệu