Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ Địa chất Biển Đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1/1.000.000 (Phần từ ranh giới đẳng sâu 30m nước đến lòng chảo đại dương)

Thông tin chi tiết

Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

30

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2006

File tài liệu

Liên kết dữ liệu