Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo “Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 "

Thông tin chi tiết

Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

329

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2006

File tài liệu

Liên kết dữ liệu