Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề thành lập bản đồ cấu trúc sâu biển đông Việt Nam và các vùng kế cận tỷ lệ 1/1.000.000

Thông tin chi tiết

Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

27

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2006

File tài liệu

Liên kết dữ liệu