Tên tài liệu

Đánh giá nguồn lợi sinh vật và hiện trạng môi trường quanh đảo Trường Sa

Mô tả

Đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác sinh vật biển, bao gồm cá biển khơi và các loại sinh vật biển quanh đảo khác phục vụ cho việc định hướng đầu tư và phát triển nghề cá vùng biển QĐTS ; tích lũy tài liệu phục vụ cho công tác dự báo cá sau này. Đề xuất biện pháp và công cụ khai thác, số lượng và công suất tàu thuyền, nuôi trồng và bảo vệ để sử dụng lâu bền nguồn lợi, phục vụ nhu cầu thực phẩm tươi cho bộ đội đóng quân trên đảo. Góp phần thể hiện chủ quyền QĐTS của Việt Nam

Lĩnh vực

Hải Sản

Nguồn tài liệu

Vien nghien cuu hai san

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet