Tên tài liệu

Đánh giá khả năng thiệt hại của vùng ven bờ biển dâng

Mô tả

Phương pháp đánh giá chung thiệt hại nước biển dâng và kết luận.

Lĩnh vực

Bien doi khi hau

Nguồn tài liệu

Ban lien chinh phu ve bien doi khi hau

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet