Tên tài liệu

Báo cáo tập số liệu khai thác thí nghiệm trên biển

Mô tả

Nghiên cứu công nghệ mới trong việc đánh bắt cá Ngừ ở vùng biển trung và đông nam bộ

Lĩnh vực

Thuỷ sản

Nguồn tài liệu

viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt