Tên tài liệu

Báo cáo nhanh chuyên đề khí tượng thuỷ văn, điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vịnh bắc bộ

Mô tả

Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vịnh bắc bộ

Lĩnh vực

Hải Dương học

Nguồn tài liệu

Trung tâm khí tượng thuỷ văn biển

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt