Tên tài liệu

Báo cáo khoa học đề tài , điều tra nghiên cứu rặng san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ hòn Chảo đến nam đèo Hải Vân và bản đảo Sơn Trà

Mô tả

Điều tra nghiên cứu rặng san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ hòn Chảo đến nam đèo Hải Vân và bản đảo Sơn Trà

Lĩnh vực

Hải Dương học

Nguồn tài liệu

Viện hải dương học

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt