Tên dự án

Thành lập hệ thống bản đồ biển, các khu vực cửa sông, cảng biển phục vụ nhiệm vụ phòng thủ của Hải quân nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41278

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-15.001

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (84)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11576 I- 200 – 01 Từ Hòn Tai Máy Cháu đến đảo Thanh Lam .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11577 I- 201 – 06 Từ Cửa đối đến Cửa Lạch Giang .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11578 I- 202 – 07 Từ đảo Thanh Lam đến Đảo Bạch Long Vĩ .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11579 I - 200 - 12 Từ cửa Lạch Giang đến cửa Lạch Vạn .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11580 I - 200 - 19 Từ Cửa Lạch Vạn đến cửa Ròn .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11581 I - 200 - 26 Từ Cửa Ròn đến Cửa Việt .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11582 I - 200 - 27 Cửa Vịnh Bắc Bộ .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11583 I - 200 - 32 Từ Cửa Thuận An đến Cửa Đại .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2010
11584 I - 200 - 33 Vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11585 I - 200 - 38 Từ Cửa Đại đến cửa Mỹ Á .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2010
11586 I - 200 - 39 Đảo Tri Tôn .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11587 I - 200 - 43 Từ cửa Mỹ Á đến Vụng Quy Nhơn .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11588 I - 200 - 44 Vũng biển giữa biển đông .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11589 I - 200 - 45 Vũng biển giữa biển đông .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11590 I - 200 - 46 Vũng biển giữa biển đông .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11591 I - 200 - 48 Từ vụng Quy Nhơn đến bán đảo Hòn Gốm .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11592 I - 200 - 49 .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11593 I - 200 - 50 .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11594 I - 200 - 51 .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11595 I - 200 - 53 Từ bán đảo Hòn Gốm đến vịnh Phan Rang .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11596 I - 200 - 54 Vùng biển Bình Định - Ninh Thuận .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11597 I - 200 - 55 Vùng biển giữa biển Đông .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11598 I - 200 - 56 Vùng biển giữa biển Đông .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11599 I - 200 - 59 Từ mũi La Gan đến mũi Hồ Tràm .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2010
11600 I - 200 - 60 Từ vịnh Phan Rang đến mũi La Gan .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2010
11601 I - 200 - 61 Ngoài khơi tỉnh Ninh Thuận .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2010
11602 I - 200 - 62 Vùng biển giữa biển Đông .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11603 I - 200 - 63 Từ đảo Song Tử Tây đến đảo Sơn Ca .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11604 I - 200 - 66 Từ Rạch Giá đến Mũi Kép .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2010
11605 I - 200 - 67 Từ Mũi Hồ Tràm đến cửa Mỹ Thạnh .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2010
11606 I - 200 - 68 Từ Mũi Hồ Tràm đến Mũi Kỳ Vân .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11607 I - 200 - 69 đảo Hòn Hải .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2010
11608 I - 200 - 70 .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11609 I - 200 - 71 Bãi đá Chữ Thập .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11610 I - 200 - 72 Cụm đảo Nam Yết Sinh Tồn .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2010
11611 I - 200 - 75 Từ Mũi Cà Mau đến đảo Thổ Chu .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11612 I - 200 - 76 Từ cửa Mỹ Thạnh đến cửa Bồ Đề .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11613 I - 200 - 77 đảo Côn Sơn .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11614 I - 200 - 78 Mỏ Đại Hùng .dgn; .pdf Mảnh 1/200000 2011
11615 I - 25 - 105 Cửa Hội .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11616 I -25- 126 Vũng Áng .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11617 I - 25 - 137 Cửa Gianh .pdf Mảnh 1/25.000 2010
11618 I - 25 - 162 Cửa Việt .pdf Mảnh 1/25.000 2010
11619 I-25-169 Cửa Thuận An .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11620 I - 25 - 176 Vịnh Đà Nẵng .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11621 I - 25 - 205 Vụng Quy Nhơn .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11622 I-25-207 Cù Lao Xanh .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11623 I-25-208 Vụng Xuân Đài .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11624 I - 25 - 210 Từ Mũi Hòn Lang đến hòn Dừa .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11625 I - 25 - 212 Cửa Đà Giang .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11626 I - 25 - 213 Cửa Đà Nông' .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11627 I -25-214 Vũng Rô .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11628 I-25-216 Vịnh Văn Phong .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11629 I -25- 217 Bán đảo Hòn Gốm .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11630 I - 25 - 219 Từ Mũi Mỹ Á đến vụng Cái Bàn .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11631 I - 25 - 220 Từ bán đảo hòn Gốm đến mũi Nấc Thang .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11632 I-25-221 Từ Mũi Đá Chồng đến mũi Kê Gà .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11633 I-25-222 Từ Mũi Nấc Thang đến Mũi Đá Chồng .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11634 I - 25 - 223 .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11635 I - 25 - 225 Từ Hòn Tằm đến Hòn Nội .pdf Mảnh 1/25.000 2010
11636 I - 25 - 226 Nam vịnh Nha Trang .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11637 I-25-228 Đông bán đảo Cam Ranh .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11638 I-25-230 Đông bán đảo Cam Ranh .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11639 I - 25 - 231 Từ Hòn Chút đến Hòn Đeo .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11640 I - 25 - 232 Đông mũi Đá Vách .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11641 I - 25 - 233 Từ Vũng Tròn đến mũi Dinh .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11642 I - 25 - 234 Đông Vịnh Phan Rang .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11643 I - 25 - 235 Từ Vũng Tròn đến mũi Dinh .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11644 I - 25 - 236 Đông Nam vịnh Phan Rang .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11645 I - 25 - 237 Từ Mũi Sống Trâu đến Cù Lao Cau .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11646 I - 25 - 238 Mũi Sống Trâu .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11647 I - 25 - 239 Đông Mũi Sống Trâu .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11648 I - 25 - 240 Vịnh Phan Rí .pdf Mảnh 1/25.000 2010
11649 I - 25 - 241 Mũi La Gan .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11650 I - 25 - 242 Đông mũi La Gan .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11651 I - 25 - 243 Đông Nam Mũi Dinh .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11652 I - 25 - 508 Quần đảo An Thới .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11653 I - 25 - 516 Từ Mũi Đá Bạc đến Mũi Khem .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11654 I - 25 - 522 Từ Hòn Đồi Mồi Tròn đến cửa Dương Đông .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11655 I - 25 - 526 Mũi Gành Dầu .pdf Mảnh 1/25.000 2011
11656 Atlats hàng hải Việt Nam khu vực từ Trà Cổ đến Đà Nẵng Trà Cổ đến Đà Nẵng .pdf Quyển 2011
11657 Atlats hàng hải Việt Nam khu vực từ Đà Nẵng đến Cam Ranh Đà Nẵng đến Cam Ranh .pdf Quyển 2011
11658 Atlats hàng hải Việt Nam khu vực từ Cam Ranh đến Cà Mau Cam Ranh đến Cà Mau .pdf Quyển 2011
11659 Atlats hàng hải Việt Nam khu vực từ Cà Mau đến Hà Tiên Cà Mau đến Hà Tiên .pdf Quyển 2011