Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ cấu trúc sâu

Thông tin chi tiết

Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

3

Tỉ lệ

1/2.000.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005- 2007

File tài liệu

Liên kết dữ liệu