Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ thủy - thạch động lực

Thông tin chi tiết

Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

2

Tỉ lệ

1/100.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2006-2009

File tài liệu

Liên kết dữ liệu