Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của 28 tỉnh ven biển

Thông tin chi tiết

Biểu thống kê đất đai năm 2005 và 2010

Định dạng

.Doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

4000

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005; 2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu