Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

28 đơn vị hành chính cấp tỉnh

Thông tin chi tiết

Biểu thống kê đất đai năm 2005 và 2011

Định dạng

.Doc, MDB

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

900

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005; 2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu