Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

129 đơn vị hành chính cấp huyện

Thông tin chi tiết

Biểu thống kê đất đai năm 2005 và 2010

Định dạng

.Doc, MDB

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

4300

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005; 2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu