Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thông tư liên tịch 156/2002/TTLT-BQP-BGTVT ngày 21/10/2002. Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc Phòng và Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng có liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải.

Thông tin chi tiết

Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

7

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu