Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thăm dò Cát trắng Cây Táo, xã Hồng Liên, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

5

Tỉ lệ

1/1000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1977

File tài liệu

Liên kết dữ liệu