Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thăm dò mỏ Cát trắng Thăng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng

Thông tin chi tiết

Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

5

Tỉ lệ

1/10000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1995-1996

File tài liệu

Liên kết dữ liệu