Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo thuyết minh “Bản đồ Trầm tích tầng mặt vùng biền quần đảo Trường Sa”, tỷ lệ 1/10.000

Thông tin chi tiết

Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK32

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

44

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu