Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo khoa học tổng hợp dự án nhánh ĐTB11.1 điều tra cơ bản về địa hình, địa chất công trình vùng biển quần đảo Trường sa và vùng biển DK1

Thông tin chi tiết

Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK33

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

325

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2012

File tài liệu

Liên kết dữ liệu