Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình bãi ngầm Phúc Tần tỷ lệ 1/100.000

Thông tin chi tiết

Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK1

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

55

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu