Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề lập Bản đồ Hóa học môi trường trầm tích vùng biển cửa sông Hậu tỷ lệ 1:100.000

Thông tin chi tiết

Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

46

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu