Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng biển Hải Phòng-Quảng Ninh từ 0-30 mét nước tỷ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm Bạch Long Vĩ tỷ lệ 1:50.000

Thông tin chi tiết

Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

60

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu