Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo chung Đề án "Khảo sát, đánh giá tiềm năng khoáng sản biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng tỷ lệ 1:100.000"

Thông tin chi tiết

Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

334

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu