Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề Khoáng sản rắn Biển Đông Việt Nam và các vùng kế cận

Thông tin chi tiết

Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

76

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005

File tài liệu

Liên kết dữ liệu