Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo Chuyên đề Khoáng sản vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000

Thông tin chi tiết

Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

121

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2006

File tài liệu

Liên kết dữ liệu