Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo của đề án: tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái – Quảng Trị

Thông tin chi tiết

điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

182

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1996

File tài liệu

Liên kết dữ liệu