Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo của đề án: Tìm kiếm sa khoáng Titan bắc cửa Thuận An, Vĩnh Mỹ Bình Trị Thiên (Thừa Thiên Huế)

Thông tin chi tiết

điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

53

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1988

File tài liệu

Liên kết dữ liệu