Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

F-48-93-D

Thông tin chi tiết

Ninh Binh - Thanh Hoa - 2000

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2000

File tài liệu

Liên kết dữ liệu