Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác cá ngừ đại dương quanh các chà rạo thả ở độ sâu lớn

Mô tả

Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác cá ngừ đại dương quanh các chà rạo thả ở độ sâu lớn

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt