Tên dự án

Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống các cửa sông (sông Đáy, sông Hồng, sông Cửu Long ...), hệ thống đê biển và kiến nghị các giải pháp bảo vệ, khai thác, hoàn thiện

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mã dự án

12

Giá

2

Ngăn

Các dự án thành phần thuộc dự án (10)

Trang thông tin Thư viện - Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia

Đơn vị quản lý: Phòng Quản lý dữ liệu và thư viện
Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Email: hoanglong@vodic.vn- Điện thoại: 84-24-376 18159