Tên dự án

Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Công Thương

Mã dự án

10

Giá

2

Ngăn

Trang thông tin Thư viện - Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia

Đơn vị quản lý: Phòng Quản lý dữ liệu và thư viện
Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Email: hoanglong@vodic.vn- Điện thoại: 84-24-376 18159