Tên dự án

Điều tra đánh giá hiện trạng cửa sông Cái khu vực thành phố Phan Thiết vấn đề đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác.

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.004

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (18)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11441 Báo cáo chung Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11442 Báo cáo tóm tắt Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11443 Báo cáo đo đạc Thủy hải văn cử sông Cái Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11444 Báo cáo khảo sát địa hình Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11445 Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng nước và bùn cát khu cực cửa sông cái-Bình Thuận Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11446 Nhật ký lấy mẫu nước và bùn cát tại hiện trường Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11447 Kết quả phân tích mẫu nước cửa sông Cái Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11448 Phụ lục Kết quả phân tích thành phần hạt bùn cát cửa Sông Cái Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11449 Phụ lục Kết quả đo mực nước Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11450 Phụ lục Kết quả đo dòng ven Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11451 Phụ lục Kết quả đo sóng gió cửa sông cái Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11452 Phụ lục Kết quả chỉnh lý lưu lượng cửa sông cái Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11453 Phụ lục Kết quả đo vận tốc, lưu lượng cửa sông cái Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11454 Phụ lục(1) Kết quả chỉnh lý vận tốc cửa sông cái Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11455 Phụ lục(2) Kết quả chỉnh lý vận tốc cửa sông cái Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .doc trang 2009
11456 Sơ hoạ vị trí mốc giải tích cấp 1, cấp 2 Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .DWG trang 2009
11457 Tập ảnh mốc cao độ Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .jpg 2009
11458 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 Khổ A0 Sông Cái khu vực TP Phan Thiết .DWG tờ 1/5000 2009