Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết kết quả điều tra, khảo sát thực tế về thực trạng hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu