1. Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Cà Mau 2011
 2. Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Bình Thuận – Bến Tre 2011
 3. Khu đo Bình Thuận - Bến Tre 2010
 4. Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10000- khu vực Vân Phong Khánh Hòa
 5. Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Nghệ Tĩnh
 6. Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận.
 7. Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Bình Thuận - Bến Tre
 8. Nghiên cứu, đề xuất việc Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu
 9. Báo cáo hiện trạng môi trường biển năm 2010
 10. Nghiên cứu xây dựng quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển
 11. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, nâng cao năng lực phục vụ quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
 12. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành mới về lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
 13. Điều tra đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái biển tại một số đảo ven bờ thuộc vùng biển Trung Bộ
 14. Xây dựng chương trình mô phỏng vết dầu loang khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ Việt Nam
 15. Đánh giá và xác định điểm nóng môi trường ven biển và một số hải đảo ven bờ Việt Nam
 16. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Quy định kỹ thuật điều tra cồn cát ven biển và xói lở bờ biển phục vụ quản lý tổng hợp biển, hải đảo Việt Nam
 17. Cơ sở pháp lý và thực tiễn để quy định việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển theo hướng quản lý tổng hợp, thống nhất biển đảo
 18. Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn về bãi chứa chất thải trên biển, chất thải được đổ thải trên biển và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý
 19. Nghiên cứu giải pháp bảo vệ khu vực nhạy cảm với thiên tai phục vụ sử dụng hợp lý và phát triển bền vững dải ven biển vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình - Quảng Trị
 20. Nghiên cứu, đánh giá nguồn gốc, sự di chuyển và tích tụ của rác thải biển ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng. Đề xuất giải pháp quản lý rác thải biển
 21. Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý phục vụ xây dựng nội dung quy định quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo
 22. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển và hải đảo
 23. Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển
 24. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động kinh tế - xã hội vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, Đà Nẵng – Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh
 25. Nghiên cứu, xây dựng quy trình sử dụng chất phân tán (dispersant) trên biển Việt Nam
 26. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên, môi trường các huyện đảo và đề xuất các giải pháp ứng phó
 27. Đánh giá tải lượng chất thải ảnh hưởng đến môi trường biển Việt Nam (khu vực Bắc bộ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình)
 28. Xây dựng và ban hành Chính sách và Hướng dẫn kỹ thuật về Quản lý tổng hợp đới bờ
 29. Xây dựng Chiến lược và kế hoạch hành động quản lý tổng hợp đới bờ Quốc Gia
 30. Hợp tác quốc tế với CAMPUCHIA, Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên quan quan trọng công tác chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.
 31. Tập huấn về khắc phục và giải quyết hậu quả sự số tràn dầu trên biển theo quy định của chương trình khung.
 32. Điều tra, khảo sát bằng tàu nghiên cứu biển năm 2014 tại vùng biển khu vực Trung bộ
 33. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu
 34. Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam
 35. Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam
 36. Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m nước đến 100m nước, tỷ lệ 1:500.000
 37. Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ độ sâu 0m nước đến 100m nước, tỷ lệ 1:500.000
 38. Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam
 39. Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Nam Côn Sơn
 40. Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Cửu Long
 41. Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây
 42. Đánh giá tiềm năng DK các bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc
 43. Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm bể Hoàng Sa
 44. Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Phú Khánh
 45. Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Sông Hồng
 46. Giám sát tài nguyên-môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám
 47. Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển
 48. Thành lập hệ thống bản đồ biển, các khu vực cửa sông, cảng biển phục vụ nhiệm vụ phòng thủ của Hải quân nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan
 49. Chương trình hợp tác quốc tế điều tra, khảo sát tài nguyên - môi trường Biển Đông giữa Việt Nam và các nước
 50. Hợp tác Việt Nam – Trung Quốc về điều tra khảo sát tài nguyên - môi trường biển khu vực Vịnh Bắc Bộ
 51. Hợp tác Việt Nam – Vương Quốc Bỉ về điều tra khảo sát ô nhiễm môi trường vùng bờ biển Việt Nam
 52. Hợp tác với Nga, Đức, Mỹ về quá trình biến đổi khí hậu và điều kiện lắng đọng trầm tích khu vực Trung Bộ liên quan đến hoạt động gió mùa và thay đổi khí hậu toàn cầu trong Pleistocene - Holocene
 53. Hợp tác Việt Nam – LB Nga về điều tra khảo sát khí tượng, thủy văn và động lực học Biển Đông
 54. Hợp tác Việt Nam – LB Nga về điều tra khảo sát nguồn hoạt chất và đa dạng sinh học biển Việt Nam
 55. Điểu tra hiện trạng cửa sông Cả ( cửa hội) Nghệ An và kiến nghị các giải pháp bảo vệ khai thác hoàn thiện
 56. Điều tra hiện trạng các cửa sông Đồng Nai- Sài gòn
 57. Điều tra hiện trạng các cửa sông ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế
 58. Điều tra hiện trạng hệ thống sông Hậu thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện
 59. Điều tra hiện trạng hệ thống sông Tiền thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện
 60. Điều tra hiện trạng cửa sông Mã khu vực Thanh Hóa và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện
 61. Điều tra đánh giá hiện trạng cửa sông Cái khu vực thành phố Phan Thiết vấn đề đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác.
 62. Điều tra hiện trạng các cửa sông Thu Bồn và các kiến nghị các giải pháp khai thác một cách hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế
 63. Điều tra hiện trạng các cửa sông thuộc hệ thống sông Nhật lệ tỉnh Quảng Bình và các kiến nghị các giải pháp khai thác một cách hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế
 64. Điều tra hiện trạng các cửa sông thuộc hệ thống sông hồng( Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, Đáy) Kiến nghị các giải pháp khai thác một cách hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế
 65. Điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng
 66. Đo đạc và xây dựng các bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 tại một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng
 67. Điều tra, địa mạo, địa chất, khoáng sản một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng
 68. DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.4: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế; xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo tại vùng biển DKI và Trường Sa
 69. DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.3: Điều tra, khảo sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật của các công trình quốc phòng dưới tác động của môi trường biển đảo và ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường sinh thái đảo
 70. DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.2: Điều tra khảo sát, nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý các yếu tố khí tượng thủy văn, môi trường biển tác động lên công trình vùng biển Trường Sa và DKI
 71. DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.1: Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DKI
 72. Điều tra, đánh giá, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo (Hợp phần III).
 73. Điều tra, đánh giá sử dụng nước mặt tại các thuỷ vực ven biển (Hợp phần II)
 74. Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo (Hợp phần I)
 75. CSDL trung tâm
 76. CSDL về hệ thống các cửa sông và hệ thống đê biển
 77. CSDL môi trường biển
 78. CSDL ranh giới biển Việt Nam
 79. CSDL các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển
 80. CSDL đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam
 81. CSDL tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam
 82. CSDL khí tượng thuỷ văn biển
 83. CSDL dầu khí
 84. CSDL ảnh vệ tinh phục vụ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường biển
 85. CSDL địa chất khoáng sản biển
 86. CSDL phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa
 87. CSDL Tài Nguyên đất ven biển và hảo đảo
 88. CSDL Địa hình đáy biển