Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo, tỷ lệ 1/200.000, của vùng: Nam Trung Bộ

Thông tin chi tiết

Định dạng

.tab

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

6

Tỉ lệ

1/200.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu