Tên dự án

Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (3)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16567 CSDL giám sát đa thời gian tài nguyên - môi trường biển, hải đảo Việt Nam đã được cập nhật đầy đủ về hiện trạng, biến động các đảo CSDL giám sát đa thời gian tài nguyên - môi trường biển, hải đảo Việt Nam đã được cập nhật đầy đủ về hiện trạng, biến động các đảo .gdb 1
16568 Báo cáo giám sát tình hình biến động các đảo đang có hoạt động cải tạo, bồi đắp thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa Báo cáo giám sát tình hình biến động các đảo đang có hoạt động cải tạo, bồi đắp thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa .doc; .pdf 1
16569 Đĩa ghi toàn bộ sản phẩm Đĩa ghi toàn bộ sản phẩm DVD 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *