Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ phân vùng khả năng ứng phó của hệ thống tự nhiên - xã hội vịnh Tiên Yên

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2008

File tài liệu

Liên kết dữ liệu