Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Luận chứng kinh tế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50000 khu vực Nghệ Tĩnh

Thông tin chi tiết

Nghệ Tĩnh - 2009

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu