Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ gốc trên giấy troky

Thông tin chi tiết

Nghệ Tĩnh - 2009

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Tờ

Số lượng

4

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu