Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tập sơ đồ thi công( Sơ đồ phân mảnh bản đồ, sơ đồ tuyến đo sâu và tuyến đo kiểm tra , sơ đồ lấy mẫu chất đáy, sơ đồ do nghiệm triều

Thông tin chi tiết

Nghệ Tĩnh - 2009

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Tập

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu