Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sổ đo sâu, đo kiểm tra

Thông tin chi tiết

Nghệ Tĩnh - 2009

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

2

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu