Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sổ kiểm nghiệm máy thủy chuẩn đo hạng 3,4 và kỹ thuật

Thông tin chi tiết

Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu