Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Dịch tài liệu nước ngoài (bao gồm tiếng Anh và tiếng Nga các tài liệu về nhận chìm, nạo vét, đổ thải chất thải trên biển) sang Tiếng Việt

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

2

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu