Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Đánh giá thực trạng các quy định pháp lý của Việt Nam và nhu cầu thực tế về việc đổ thải trên biển. Nghiên cứu đề xuất việc xác định các chất cấm đổ thải và được phép đổ thải trên biển Việt Nam

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu