Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chất theo đường GH

Thông tin chi tiết

Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Ngang: 1/25.00; đứng 1/500

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu