Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Phụ Lục 1/ Mặt cắt địa chấn - địa tầng vùng Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang

Thông tin chi tiết

Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Ngang 1/25.000; đứng 1/500

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu